Pisząc opowiadanie, śmierć nie jest najstraszniejszą rzeczą, która może spotkać jednego z bohaterów. Mogą się zdarzyć inne, gorsze rzeczy.

I to jest najstraszniejsze w pisarstwie.